Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańska Złota Karta

02.12.2020

Grafika Poznańskiej Złotej Karty. Po prawej stronie duże „60+” w kolorze złotym. Nad plusem brązowa gwiazdka nawiązująca do logotypu Miasta Poznań. W lewym górnym roku, na brązowym polu - napis „Poznańska Złota Karta”.Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę posiada już ponad 31 tys. osób i w dalszym ciągu cieszy się ona dużym zainteresowaniem! Najstarsi poznaniacy bardzo chętnie korzystają z propozycji jej partnerów, a z uwagi na ich różnorodność każdy może znaleźć coś dla siebie.

Informacje dla partnerów Karty

Zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych do złożenia oferty w ramach Poznańskiej Złotej Karty. Aby zostać partnerem akcji należy wypełnić specjalną tabelę danych, podając m.in. dane teleadresowe firmy (wraz z numerem NIP i REGON) i przedstawiając proponowaną ofertę, a następnie przesłać ją na adres: zuzanna.macko@centrumis.pl. Po uzgodnieniu szczegółów podpisane zostanie porozumienie, a informacja o udziale firmy w programie pojawi się na stronie internetowej Miasta wraz z opisem oferty i logotypem.

Dokumenty:

Informacje dla seniorek i seniorów

Poznańska Złota upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm. Wykaz zniżek dostępny jest w dokumencie poniżej oraz na stronie Miasta Poznania w poszczególnych zakładkach tematycznych.

Karta przysługuje osobom, które w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu (w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań).

Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów mogą złożyć wniosek i odebrać kartę seniora, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie (pełnoletnią) osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną poprzez stronę Poznańskiego Centrum Świadczeń:

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia podpisów, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana. W kwestii możliwości odebrania Karty należy kontaktować się z Poznańskim Centrum Świadczeń: tel. 61 878 45 03, 61 878 45 04.

Wraz z Kartą wydawany jest katalog ulg i uprawnień, czyli listę miejsc, w których jest ona honorowana. Karta jest ważna z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim – może to skutkować cofnięciem uprawnień, podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Szczegółowe informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych – ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09;