Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańska Złota Karta

02.12.2020

Grafika Poznańskiej Złotej Karty. Po prawej stronie duże „60+” w kolorze złotym. Nad plusem brązowa gwiazdka nawiązująca do logotypu Miasta Poznań. W lewym górnym roku, na brązowym polu - napis „Poznańska Złota Karta”.Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę posiada już ponad 31 tys. osób i w dalszym ciągu cieszy się ona dużym zainteresowaniem! Najstarsi poznaniacy bardzo chętnie korzystają z propozycji jej partnerów, a z uwagi na ich różnorodność każdy może znaleźć coś dla siebie.

Informacje dla partnerów Karty

Zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych do złożenia oferty w ramach Poznańskiej Złotej Karty. Aby zostać partnerem akcji, należy wypełnić specjalną tabelę danych, podając m.in. dane teleadresowe firmy (wraz z numerem NIP i REGON) i przedstawiając proponowaną ofertę, a następnie przesłać ją na adres: zuzanna.macko@centrumis.pl. Po uzgodnieniu szczegółów podpisane zostanie porozumienie, a informacja o udziale firmy w programie pojawi się na stronie internetowej Miasta wraz z opisem oferty i logotypem.

Dokumenty:

Informacje dla seniorek i seniorów

Poznańska Złota Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm. Wykaz zniżek dostępny jest w dokumencie poniżej:

Karta przysługuje osobom, które w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu (w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań).

Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką).

Uwaga!

Poznańskie Centrum Świadczeń obsługuje tylko umówionych klientów. Wizytę w PCŚ można umówić za pośrednictwem strony internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń lub infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów mogą złożyć wniosek i odebrać kartę seniora, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie (pełnoletnią) osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną poprzez stronę Poznańskiego Centrum Świadczeń:

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia podpisów, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana. W kwestii możliwości odebrania Karty należy kontaktować się z Poznańskim Centrum Świadczeń: tel. 61 878 45 03, 61 878 45 04.

Wraz z Kartą wydawany jest katalog ulg i uprawnień, czyli listę miejsc, w których jest ona honorowana. Karta jest ważna z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim – może to skutkować cofnięciem uprawnień, podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Szczegółowe informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych – ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09;