Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Logotyp Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Przemoc może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, dochodów czy wykształcenia i może mieć różne oblicza – od słów po czyny.  Jej ślady, nawet po wielu latach, mogą utrudniać tworzenie dobrych relacji z ludźmi. Z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństw na całym świecie przemoc wobec starszych jest poważnym problemem społecznym.

Najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Główne formy przemocy wobec seniorów:

 • izolowanie,
 • zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty),
 • wytykanie choroby i niepełnosprawności,
 • ograniczanie swobody decyzji,
 • straszenie oddaniem do domu opieki,
 • wmawianie choroby psychicznej,
 • szantażowanie, groźby, wyzwiska,
 • wymuszanie zmian w testamencie,
 • obciążanie zawyżonymi kosztami (np. kredytami lub pożyczkami),
 • skłanianie do darowizn,
 • zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, środków higieny osobistej, opieki medycznej,
 • opuszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

Przemoc wobec starszych ma miejsce najczęściej w domach lub instytucjach opiekuńczych. Sprawcami są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, wnukowie) lub opiekunowie instytucjonalni. Sprawcy zwykle mają z ofiarą silny emocjonalnie i długotrwały kontakt – są to najczęściej najbliżsi, dlatego ofiary wstydzą się, boją, mają poczucie winy, a nawet usprawiedliwiają sprawców i ukrywają problem. Często osoby starsze nie mają świadomości, że takie traktowanie jest przemocą.

Jeśli doświadczasz krzywdy ze strony bliskich lub podejrzewasz, że osoba starsza doznaje przemocy w rodzinie, nie czekaj, działaj.

Jak reagować, gdzie szukać pomocy:

 • powiedz o tym komuś, komu ufasz,
 • w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia nie obawiaj się skontaktować z policją lub pogotowiem ratunkowym,
 • możesz też zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej czy ośrodka interwencji kryzysowej,
 • możesz skorzystać z Telefonu Zaufania, zadzwonić na przykład na Niebieską Linię, przysługują Ci porady i konsultacje telefoniczne, wsparcie psychologiczne i prawne.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem — nie skrywaj cierpienia, powiadom odpowiednią instytucję!

Przydatne numery:

 • policja: 997 lub 112,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tel. 61 646 33 44,
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych, tel. 61 847 21 11,
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, czynne całą dobę, tel. 509 111 508,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 120 002.

Autor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu