Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Rehabilitacja dzienna dla seniorów

18.8.2021

Rehabilitacja 65+ to odpowiedź Miasta Poznania na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia mieszkańców, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Osoby w wieku 65+ mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej 42.

Na zdjęciu sprzęt i przyrządy służące stojące w sali do rehabilitacji dziennej.Komu przysługuje rehabilitacja?

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby w wieku 65+, które zostały zakwalifikowane do tego rodzaju świadczeń zdrowotnych przez odpowiedniego lekarza specjalistę i oczekują w kolejce na zlecone zabiegi. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez następujących lekarzy:

Lekarza oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
 • ginekologicznego.

Lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo – ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • poradni wad postawy.

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Jak można zakwalifikować się do rehabilitacji?

Kwalifikacji na rehabilitację dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą się zgłosić telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Uwaga!

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

Wymagane dokumenty

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz inne dokumenty potwierdzające schorzenia i stanowiące podstawę do adekwatnego do schorzenia dobrania zabiegów rehabilitacyjnych.

Gdzie odbywa się rehabilitacja?

Zabiegi rehabilitacyjne opłacone przez Miasto Poznań prowadzone są w salach Ośrodka przy ul. Mogileńskiej 42 w godz. od 6.00 do 8.00. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja dzienna dla seniorów finansowana przez Miasto Poznań. Obowiązują zapisy.

Kontakt: tel. 61 87 387 08, 61 873 87 18, rejestracja@mogilenska.pl;

Więcej informacji: