Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

06.7.2021

Grafika promująca konkurs Wielkopolska Wiara. W środkowej części grafiki na białym polu informacje dotyczące rozpoczęcia konkursu. W tle zdjęcie zegarów z nałożonym filtrem. W górnym lewym rogu grafiki logotypy organizatorów konkursu. W dolnym lewym rogu grafiki podmiotu finansującego konkurs.5 lipca ruszył długo wyczekiwany Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021 organizowany przez PISOP. Grupy nieformalne mogą pozyskać do 7 tys. zł, a młode organizacje pozarządowe do 10 tys. zł na działania lokalne. Oferty można składać do 26 lipca.

Najważniejszy jest ciekawy pomysł na działanie i zaangażowanie społeczności lokalnej. Szansę na dofinansowanie w ramach Konkursu, będą miały inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w obszarach pożytku publicznego. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) mogą składać projekty z elementami rozwoju. Mają wtedy możliwość dofinansowania np. szkoleń kadry, wypracowania strategii rozwoju czy dofinansowania zakupu sprzętu dla organizacji.

O mikrodotacje mogą się ubiegać:

  • grupy nieformalne w imieniu własnym,
  • młode organizacje pozarządowe (do 60 miesięcy od powołania),
  • grupa nieformalna we współpracy z organizacją pozarządową pełniącą funkcję tzw. patrona (może nim być każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski).

Co ważne – nie jest wymagany wkład własny!

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

W czwartek, 8 lipca o godz. 10.00 w biurze Centrum PISOP przy ul. Chwaliszewo 75 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o konkursie. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zgłosić się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza:

Więcej informacji pod numerem telefonu 534 205 699 lub na stronie internetowej: