Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafik informujący o kawiarenkach naprawczych w Poznaniu.Fundacja Młyn Wsparcia zaprasza do kawiarenki naprawczej. W każdym miesiącu są wyznaczone dyżury napraw. Pomoc dla seniorów jest bezpłatna.

Najbliższe dyżury kawiarenki w fundacji odbędą się 13 marca i 27 marca o godz. 11.00. Ideą kawiarenki jest wsparcie seniorów poprzez naprawę tego co mają w taki sposób, żeby nie było potrzeby zakupywania rzeczy nowych. Mowa o drobnych rzeczach, które seniorzy są w stanie przynieść/przywieść do fundacji. Nie ma możliwości dojazdu do miejsca zamieszkania. Przez czas naprawy seniorzy są obecni, ponieważ w ten sposób też można nabyć nową wiedzę oraz kompetencje, a osoba prowadząca jest tylko wspomagaczem przy tym, co senior chciałby naprawić.

W Poznaniu istnieje również wiele innych punktów, które oferują pomoc naprawczą mieszkańcom. Lista lokacji z godzinami, datami, a także zakresem tematycznym napraw znajduje się na zdjęciu obok lub na Facebooku Naprawiamy z Veolią.

Szczegóły:

  • Kontakt: Fundacja „Młyn Wsparcia”, ul. Mostowa 16, tel. 662 035 498 | Fundacja: Facebook