Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Odkrycie pierwszego antybiotyku (penicyliny) zostało dokonane w 1928 roku przez Alexandra Fleminga – szkockiego bakteriologa i lekarza, który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost kultur bakterii z rodzaju Staphylococcus.

Po odkryciu penicyliny pojawiły się następne antybiotyki: naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne. Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa było przełomem w leczeniu chorób zakaźnych, wywołanych przez bakterie, dającym lekarzom skuteczne narzędzie do walki z tymi chorobami, które przed odkryciem penicyliny były przyczyną śmierci i chorób milionów ludzi na całym świecie.

Niestety, od wielu lat organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne ostrzegają przed stale rosnącym nadużywaniem antybiotyków i niewłaściwym ich stosowaniem w wielu dziedzinach życia, co przyczyniło się do powstania zjawiska oporności bakterii na antybiotyki. Lekarze w Europie i na całym świecie coraz częściej stają w obliczu sytuacji, w których zakażonych pacjentów nie można odpowiednio leczyć, ponieważ odpowiedzialna za zakażenie bakteria jest całkowicie oporna na dostępne antybiotyki. Dlatego, antybiotykooporność często jest nazywana przez lekarzy i naukowców cichą pandemią XXI wieku.

Dlatego należy pamiętać, że:

  • antybiotyki nie leczą chorób wirusowych takich jak grypa czy przeziębienie,
  • nadużywanie antybiotyków i przyjmowane ich bez potrzeby lub zbyt długie ich stosowanie powoduje rozwinięcie się oporności na ich działanie, co prowadzi do ograniczonej skuteczności w leczeniu wielu chorób bakteryjnych,
  • nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, czyli takich, które eliminują nie tylko bakterie odpowiedzialne za chorobę, ale również w znacznym stopniu zmniejszają populację „dobrych” bakterii wchodzących w skład naturalnej flory bakteryjnej człowieka, powodują dolegliwości ze strony układu pokarmowego lub wywołują alergie,
  • skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych, zależy od rozsądnego ich stosowania,
  • jednym ze skutecznych sposobów zahamowania procesu tworzenia nowych szczepów bakterii odpornych na antybiotyki jest podjęcie działań ukierunkowanych na ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji poprzez szczepienia ochronne, prawidłową higienę żywności czy mycie rąk.

Źródło: poznan.pl