Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ukazał się lipcowy Senioralny Poznań z Tytką Seniora!

29.6.2023

Grafika artykułu: pierwsza strona lipcowego wydania gazety Senioralny Poznań, w centrum tytuł artykułu "W uznaniu za...", obok zdjęcie statuetek Honorowego Obywatela Poznania. Senioralny Poznań to miesięcznik informacyjny, skierowany do poznańskich seniorek i seniorów. Wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Miejską Radą Seniorów.

Komu w tym roku Rada Miasta Poznania przyznała Honorowe Obywatelstwo oraz tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania? O tym w najnowszym miesięczniku. Ale bohaterek i bohaterów tego wydania jest więcej. Helena Jankowska, wieloletnia przewodniczka po Poznaniu, poliglotka, tłumaczka i Honorowy Członek Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, przed miesiącem skończyła 100 lat. Miesięcznik publikuje wywiad z dostojną jubilatką, z którą w dzień po jej urodzinach rozmawiała Alina Kurczewska, prezeska Towarzystwa. Znaleźć w nim można również wspomnienie o Jacku Hałasiku, legendarnym dziennikarzu, piewcy gwary poznańskiej i popularyzatorze historii Poznania.

W lipcowym miesięczniku tradycyjnie znaleźć można też Tytkę Seniora, która pełna jest propozycji dla aktywnych oraz tych, którzy szukają kulturalnych uniesień. Jest też sporo podpowiedzi z zakresu zdrowia, wsparcia i bezpieczeństwa.

Sprawdźcie, jak bardzo senioralny jest Poznań!

Gazeta jest dostępna w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu:

Wersja elektroniczna miesięcznika dostępna jest tu: