Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Warsztaty o ochronie drzew

14.11.2023

Wydział Klimatu i Środowiska UMP zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące prawnych wymogów ochrony drzew w Poznaniu. W wydarzeniu można będzie uczestniczyć stacjonarnie oraz online.

Spotkanie odbędzie się w Sali Białej UMP (Plac Kolegiacki 17), 17 listopada, w godz. 11.00-14.00. Obecnie przyjmowane są jedynie zapisy na udział w szkoleniu online – po wysłaniu zgłoszenia na adres monika_mrozek@um.poznan.pl, w odpowiedzi zostanie przesłany link do spotkania.

Poprowadzi je dr Kinga Nowak – absolwentka kierunku Kształtowanie Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), która od 2004 roku pracuje w Instytucie Dendrologii PAN, a od 2009 roku kieruje Arboretum w Kórniku, będącym jego częścią. Szczególnie interesuje się starymi drzewami oraz metodami minimalizowania ryzyka w otoczeniu drzew. Jest również inicjatorką i organizatorką podejmowanej w Arboretum działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej związanej z dendrologią.

Opracowane dla Poznania standardy ochrony drzew i innych form zieleni stanowią realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego. Określają jasne zasady i wytyczne prac dla projektantów oraz uczestników budowy – dzięki temu można uniknąć uszkodzenia koron, pnia czy korzeni oraz ochronić glebę przed zagęszczeniem. Co istotne, nad przebiegiem inwestycji czuwają inspektorzy, specjaliści w zakresie ochrony drzew lub osoby  do tego wyznaczone. Konieczne jest bowiem prowadzenie monitoringu w czasie prac i po ich zakończeniu.

Więcej informacji

Szkolenie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródło: poznan.pl