Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: Na górze zdjęcie osoby poruszającej się na wózku, pod zdjęciem na białym i filetowym polu napisy informujące o szczegółach projektu, na samym dole logotypy Fundacji Fanari oraz Miasta Poznań. Fundacja „FANARI” w 2024 r. kontynuuje realizację projektu „Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych”. W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać ze szkolenia teoretycznego prowadzonego przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę. Zakres szkolenia praktycznego z kolei będzie obejmował prawidłową pielęgnację, sposoby przemieszczania się w obrębie domu oraz pierwszą pomoc. Opiekunowie mogą również liczyć na wsparcie psychologiczne.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, dzięki czemu osoby te będą miały okazje poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w prawidłowej pielęgnacji osoby niesamodzielnej pozostającej po ich opieką. Opiekunowie faktyczni skorzystają również że specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz w zakresie fizjoterapii. Wsparcie opiekunów faktycznych świadczone jest na terenie Miasta Poznania.

Zakres tematyczny szkolenia można znaleźć na stronie projektu:

Wsparcie w takim zakresie przysługuje pełnoletniemu opiekunowi faktycznemu (nieformalnemu), który opiekuje się osobą niesamodzielną, nie jest opiekunem zawodowym i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.

Osoby zainteresowane szkoleniami mogą zgłaszać się pod numerem tel. 518 302 015 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 lub na adres e-mail: fanari@tlen.pl.

Osoba zgłaszająca może wybrać formę udzielenia wsparcia – w warunkach domowych lub szkolenie w grupie.

Szczegóły: