Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: na zdjęciu dłoń wrzucająca kartę do urny wyborczej.
Fot. UMP

15 października Polacy ruszą do urn, aby oddać głos w wyborach parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowym. Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą w tym czasie skorzystać z kilku ułatwień. 

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą wybrać lokal wyborczy, w którym będą chcieli oddać głos. W Poznaniu 130 lokali obwodowych komisji wyborczych (spośród 227 stałych obwodów głosowania) jest dostosowanych do ich potrzeb – są dostępne dla wózków inwalidzkich i wyposażone w dodatkowe oświetlenie i lupy. Aby zagłosować w wybranym lokalu, wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić online, pocztą tradycyjną lub stacjonarnie w urzędzie miasta. Więcej informacji o tym, jak dopisać się do spisu wyborców: bip.poznan.pl

Do 15 września zostaną opublikowane obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Wyróżnione zostaną także lokale dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. Listę lokali wyborczych w Poznania będzie można sprawdzić na stronie poznan.pl/parlament2023.

Poznań – bezpłatny dojazd komunikacją miejską do lokalu wyborczego

Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz wyborcy z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga, którą we wtorek przegłosowali miejscy radni, obowiązuje tylko w dniach wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Miasta Poznania, do Rady Miasta Poznania, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznania, a także w dniach referendów ogólnokrajowych i referendów lokalnych w Poznaniu.

Zwolnienie z opłaty za bilet przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu. W przypadku wyborców, którzy skończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport potwierdzający wiek. W przypadku wyborców z niepełnosprawnościami – dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia, albo legitymacją.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dużym ułatwieniem, przysługującym osobom powyżej 60. roku życia lub posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP na ul. Libelta 16/20 na sali obsługi (nie trzeba się umawiać na wizytę, wystarczy pobrać numerek do obsługi). Wnioski można składać od 1 września do 6 października.

Szczegółowe informacje i zestawienie niezbędnych dokumentów: bip.poznan.pl

Głosowanie korespondencyjne

Innym uprawnieniem dla wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym przypadku także wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Zamiar głosowania można zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 2 października. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (61 854 13 35, 61 852 22 52), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy I w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), mailowo (poz-kancelaria@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Nakładki będą dostępne w każdym lokalu w dniu wyborów, a wydawać je będą członkowie komisji. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić. Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna.

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Warto także dodać, że do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy), przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Tłumacz polskiego języka migowego

W każdy poniedziałek (w godz. 15.00 do 17.00) w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 dyżuruje tłumacz polskiego języka migowego, który pomoże przy załatwianiu spraw związanych z uprawnieniami wyborców. Urząd Miasta Poznania zapewnia także obsługę poprzez tłumacza online. Tłumacz PJM online będzie także dostępny w dniu wyborów.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie poznan.pl oraz na miejskiej infolinii – Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 20.00.

Źródło: www.poznan.pl