Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: po prawej stronie zdjęcie pieca kaflowego, po lewej stronie na brązowym tle biały napis "Wymień piec, uniknij kary, w centrum biała ikona domu.Wciąż można zdobyć dofinansowanie na wymianę tzw. kopciucha. Wnioski można złożyć do programów „Ciepłe mieszkanie” oraz „Czyste Powietrze”. Otrzymać można nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto się pospieszyć, od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać będą kary dla użytkowników pieców pozaklasowych. 

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z „kopciuchów” będzie karane. Do końca 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 roku trzeba zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 roku — kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4. Wciąż można skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca i uniknąć kary.

Ciepłe Mieszkanie

Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skierowany jest do osób, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz posiadają tytuł własności do lokalu na terenie stolicy Wielkopolski. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 31 marca 2024 roku.

Dofinansowanie można uzyskać na likwidację źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań 5. klasy lub ekoprojektu oraz ich wymianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

Ponadto dofinansowaniu podlegają również działania dodatkowe, takie jak wykonanie instalacji c.o., CWU, gazowej na potrzeby ogrzewania; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Zwrot kosztów można uzyskać także za sporządzenie dokumentacji projektowej. UWAGA: nie można uzyskać dotacji wyłącznie na działania dodatkowe.

Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu i podzielona na 3 poziomy:

 • podstawowy — do 30 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł;
 • podwyższony — do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 tys. zł;
 • najwyższy — do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Tam też można składać papierowe wersje dokumentów. Można je również wysyłać na wyznaczoną skrzynkę podawczą urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres: /UMPoznan/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można znaleźć na stronie miejskiej lub uzyskać bezpośrednio w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP, lub pod numerem telefonu: 61 878 40 62.

Czyste Powietrze 

Program realizowany jest przez Miasto Poznań na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w lutym 2021 roku. Skierowany jest do osób, które są właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie można zdobyć na trzech poziomach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym. Różnią się one kwotą dofinansowania i zależne są od dochodów.

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać wcześniej zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Dla mieszkańców Poznania takie zaświadczenie wystawia Poznańskie Centrum Świadczeń.

Formy dofinansowania:

 • dotacja (dotyczy części I, II i III programu)
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III programu — wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II programu).

Do programu Czyste Powietrze w Poznaniu złożono do końca września niemal 1500 wniosków. Wypłacono już ponad 10 mln zł. dofinansowań. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na miejskiej stronie internetowej.

Kawka Bis 

Od 2 stycznia 2024 roku powróci także miejski program Kawka Bis. Będzie to już ostatnia edycja z tak wysokimi dofinansowaniami, w kolejnych latach kwoty dotacji będą stopniowo zmniejszane.

Źródło: poznan.pl