Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

ZUS informuje o możliwości uzyskania świadczenia wspierającego

25.1.2024

1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać świadczenie wspierające, powinna najpierw uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają
w Polsce, otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów. To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. Od 2024 roku o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, których poziom potrzeby wsparcia ustalony decyzją WZON mieści się w przedziale od 87 do 100 pkt oraz osoby, które mają co najmniej 70 pkt pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia, ustalonego w punktach przez WZON. Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (w lutym 2024 roku wynosi 1.588,44 zł). Kwota renty socjalnej podlega corocznej waloryzacji – jej wysokość ulegnie zmianie w wyniku waloryzacji od 1 marca 2024 roku. Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.