Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańskie Forum Klubów Seniora

Forum Klubów Seniora w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy siedzą przy stołach ustawionych w dwóch rzędach. Patrzą na przemawiającego mężczyznę.
Fot. z archiwum Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Spotkanie liderów lokalnych środowisk senioralnych to okazja do wymiany myśli i doświadczeń. Podczas organizowanych cyklicznie Forów przedstawiciele Centrum Inicjatyw Senioralnych spotykają się z liderkami i liderami poznańskich klubów seniora.

Na spotkania zapraszani są ciekawi goście – przedstawiciele miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych. Kluby zyskują wiedzę na temat oferty dedykowanej najstarszym mieszkankom i mieszkańcom Poznania, którą mogą potem przekazać swoim członkom. Fora to również okazja do zdobycia informacji na temat pozyskania środków na działania klubów. Dla Centrum to szansa na nawiązanie stałego kontaktu i bliższe poznanie oferty poszczególnych klubów, którą poleca potem wszystkim poznańskim seniorkom i seniorom.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

  •  Centrum Inicjatyw Senioralnych, centrum@centrumis.pl  ul. Mielżyńskiego 24, tel. 517 068 827, 61 842 35 09 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).