Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Badania dla seniorów dotyczące żywienia, stresu i funkcji poznawczych

13.12.2022

W badaniu prowadzonym przez Katedrę Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 60+.

Uczestnictwo w badaniach jest bezpłatne, dobrowolne (z możliwością odmowy uczestnictwa w dowolnym etapie trwania badań). Udział w badaniach pozwoli na sprecyzowanie indywidualnych zaleceń dietetycznych w celu poprawy lub zachowania funkcji poznawczych mózgu. Rekomendacje zostaną przekazane każdemu uczestnikowi badań. Do udziału w badaniach mogą zgłosić się także opiekunowie osób starszych wraz z opiekunami.

Planowane badania mają charakter obserwacji naukowej. Celem badań jest ocena związku pomiędzy sposobem żywienia i stanem odżywienia, występowaniem stresu psychologicznego a sprawnością funkcji poznawczych.

Badania obejmują:

  • ocenę sposobu żywienia
  • ocenę składu ciała, w tym masy mięśniowej, tłuszczowej i zawartości wody w ciele oraz gęstości mineralnej kośćca (BMD) i indywidualnego ryzyka zachorowania na osteoporozę
  • ocenę występowania stresu psychologicznego i umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • ocenę funkcji poznawczych i biomarkerów procesów chorobowych związanych z wiekiem

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt z Agnieszką Garbacz: tel. 501 285 780, agagarbacz1@gmail.com.