Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Klub Seniora „Pauza”

22.2.2021

Logotyp Fundacji Petra Senior - niebieski napis na białym tle, nad napisem grafika dwóch postaci Klub Seniora „Pauza” zrzesza przede wszystkim osoby starsze, które na co dzień opiekują się lub wspierają w chorobie inne osoby starsze i ze względu na obowiązki opiekuńcze mają ograniczoną możliwość korzystania z działań oferowanych przez inne klubseniora. To może być współmałżonek, rodzeństwo, przyjaciel czy sąsiada.

Projekt realizowany jest przez Fundację PETRA senior. Podczas spotkań stacjonarnych prowadzonych w siedzibie Fundacji (ul. Krasińskiego 4) podopiecznym klubowiczów zapewniana jest opieka w osobnym pomieszczeniu – w ramach innego projektu pod nazwą „Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA”. Spotkania w klubie odbywają się dwa razy w tygodniu. W tym czasie seniorzy mogą korzystać z różnego rodzaju działań aktywizacji społecznej, obejmującej m.in.: aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną, a pośrednio także opiekuńczą. Planowane są również wyjścia kulturalne, wyjazdy poza Poznań warsztaty oraz wykłady.

Uwaga!

Aktualnie, ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia są realizowane w formie zdalnej – poprzez wysyłkę mailową materiałów (nagrania z gimnastyką i innymi aktywnościami możliwymi do wykonania w domu). Klub skierowany jest do opiekunów seniorów zależnych, jednak z materiałów mogą skorzystać też inne osoby.

Członkami Klubu mogą zostać osoby po 60. roku życia mieszkujące na terenie Miasta Poznania.

Zgłoszenia:

tel. 724 976 584, fundacja@petra-senior.pl

(Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń)