Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu (MRS) działa od 2007 roku, co sprawia, że jest najstarszą taką organizacją w Polsce. W jej skład wchodzi 15 osób w wieku 60+.

Logotyp Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Działalność MRS obejmuje 6 głównych obszarów: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, mieszkalnictwo dla seniorów, profilaktyka i promocja zdrowia, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury. Ideą, jaka przyświecała Radzie Miasta, kiedy podejmowała decyzję o powołaniu MRS, było zapewnienie najstarszym mieszkańcom naszego miasta wpływu na sprawy dotyczące ich samych. Dlatego też członkinie i członkowie Miejskiej Rady Seniorów doradzają radnym Miasta Poznania i pomagają przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej, współpracują z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz innymi organizacjami zajmującymi się sprawami seniorów. Oprócz funkcji doradczej Rada pełni też dwie inne: opiniodawczą i inicjatywną. Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w mieście realizowanych jest wiele projektów dedykowanych seniorom – m.in. usługi w ramach pakietu „Poznań VIVA Senior”. Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych. Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z 25 października 2007 roku.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady można znaleźć na stronie:

Skład osobowy obecnie działającej Miejskiej Rady Seniorów (IV kadencja, na lata 2019-2023)

 1. Wanda Dziechciarz – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 2. Krzysztof Sawiński – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 3. Zygmunt Pawlik – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 4. Anna Sarbak – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 5. Aldona Anastasow – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 6. Urszula Filimon-Kucharska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku, sekretarz Miejskiej Rady Seniorów;
 7. Ewa Zawieja – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 8. Halina Bąkowicz – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 9. Małgorzata Dolata – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;
 10. Joanna Ciechanowska-Barnuś – reprezentująca Radę Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów;
 11. Iwona Rzadkiewicz – reprezentująca Radę Miasta Poznania;
 12. Antoni Szczuciński – reprezentujący Radę Miasta Poznania; Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji na lata 2019-2023
 13. Piotr Frydryszek – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;
 14. Jerzy Babiak – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;
 15. Roman Szymański – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania.

Więcej informacji:

Kontakt

Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 57 90
rada_seniorow@um.poznan.pl

Nagroda „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejska Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. Nagroda „Senioribus optime meritis” („Najlepszy Przyjaciel Seniorów”) przyznawana jest od 2020 roku.

Zdjęcie przedstawia statuetkę nagrody „Senioribus optime meritis” - rzeźbę starszego mężczyzny z rowerem. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest raz w roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Dotychczasowi laureaci nagrody:

 • Edycja konkursu w 2023 roku. Nagroda główna: Olga Kuźmińska, wyróżnienia: Barbara Grochal (wolontariat i projekt „Senior maluszka tuli”), Agnieszka Jarosz i Iga Malinowska (Fundacja Młyn Wsparcia i klubu seniora Niezły Młyn), Elżbieta i Karol Wyrębscy (Stowarzyszenia „Jeżyckie Centrum Kultury”, Akademia Senioralna).
 • Edycja konkursu w 2022 roku. Nagroda główna: Zdzisław Szkutnik, wyróżnienia: Monika Czerwińska i Stefania Wnuk (Stowarzyszenie mali bracia Ubogich), Krystyna Dyba (Stowarzyszenie Klanza);
 • Edycja konkursu w 2021 roku. Nagroda główna: Maria Nowicka, wyróżnienia: Romuald Grząślewicz, Dorota Obarewicz, Henryk Magdziarek.
 • Edycja konkursu w 2020 roku. Nagroda główna: Grażyna Hyla, wyróżnienia: Maria Jolanta Dąbrowska, Barbara Jenczmionka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Ireneusz Lesicki, żeglarze z Wojewódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.