Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu (MRS) działa od 2007 roku, co sprawia, że jest najstarszą taką organizacją w Polsce. W jej skład wchodzi 15 osób w wieku 60+.

Logotyp Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Działalność MRS obejmuje 6 głównych obszarów: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, mieszkalnictwo dla seniorów, profilaktyka i promocja zdrowia, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury. Ideą, jaka przyświecała Radzie Miasta, kiedy podejmowała decyzję o powołaniu MRS, było zapewnienie najstarszym mieszkańcom naszego miasta wpływu na sprawy dotyczące ich samych. Dlatego też członkinie i członkowie Miejskiej Rady Seniorów doradzają radnym Miasta Poznania i pomagają przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej, współpracują z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz innymi organizacjami zajmującymi się sprawami seniorów. Oprócz funkcji doradczej Rada pełni też dwie inne: opiniodawczą i inicjatywną. Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w mieście realizowanych jest wiele projektów dedykowanych seniorom – m.in. usługi w ramach pakietu „Poznań VIVA Senior”. Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych. Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z 25 października 2007 roku.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady można znaleźć na stronie:

Kontakt

Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 58 56, 885 960 352
rada_seniorow@um.poznan.pl

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

Dyżury odbywają się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24 w czwartki w godz. 14.00-15.00.

Grafik spotkań w 2023 roku:

  • Luty: 2, 9, 16, 23 lutego
  • Marzec: 2, 9, 16, 23, 30 marca
  • Kwiecień: 13, 20, 27 kwietnia
  • Maj: 11, 18, 25 maja
  • Czerwiec: 1, 15, 22, 29 czerwca
  • Lipiec: 6 lipca