Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu (MRS) działa od 2007 roku, co sprawia, że jest najstarszą taką organizacją w Polsce. W jej skład wchodzi 15 osób w wieku 60+.

Logotyp Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Działalność MRS obejmuje 6 głównych obszarów: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, mieszkalnictwo dla seniorów, profilaktyka i promocja zdrowia, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury. Ideą, jaka przyświecała Radzie Miasta, kiedy podejmowała decyzję o powołaniu MRS, było zapewnienie najstarszym mieszkańcom naszego miasta wpływu na sprawy dotyczące ich samych. Dlatego też członkinie i członkowie Miejskiej Rady Seniorów doradzają radnym Miasta Poznania i pomagają przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej, współpracują z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz innymi organizacjami zajmującymi się sprawami seniorów. Oprócz funkcji doradczej Rada pełni też dwie inne: opiniodawczą i inicjatywną. Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w mieście realizowanych jest wiele projektów dedykowanych seniorom – m.in. usługi w ramach pakietu „Poznań VIVA Senior”. Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych. Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z 25 października 2007 roku.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady można znaleźć na stronie:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dyżury Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu zostały zawieszone do odwołania. Z MRS można w tej chwili kontaktować się telefoniczne, mailowo lub listownie.

Kontakt:

Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 58 56, 885 960 352
rada_seniorow@um.poznan.pl