Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Kampania „We love eating”

Logotyp kampanii We love eatingCelem kampanii informacyjnej „We love eating” jest podkreślenie ważnej roli zdrowej żywności, jako części składowej zdrowego stylu życia, a tym samym podniesienie poziomu świadomości mieszkańców w kwestii problemów zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością, szczególnie w trzech grupach odbiorców: dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, osób po 60. roku życia.

Tematem kampanii „We love eating” jest jednak nie tylko odżywianie rozumiane jako dostarczanie substancji odżywczych i odpowiedniej liczby kalorii. Kampania zwraca uwagę na to, że jedzenie zaczyna się już w momencie kupowania produktów i ich przyrządzania. Podkreśla wagę wspólnego spożywania posiłków bogatych w warzywa i owoce, picia czystej wody oraz podejmowania regularnej aktywności fizycznej. Kampania oferuje wskazówki i materiały, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, aby umożliwić całym społecznościom prowadzenie zdrowszego trybu życia.

Kampania w Poznaniu 2014-2015

W styczniu 2014 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało partnerem pilotażowej kampanii: „We love eating. Rozsmakuj się w zdrowiu” koordynowanej przez P.A.U. Education SL w siedmiu miastach europejskich. Kampania realizowana pod patronatem Komisji Europejskiej oficjalnie zakończyła się we wrześniu 2015 roku.

Przez rok trwania kampanii w Lokalnej Grupie Promującej znalazło się około 40 podmiotów, w imieniu których działania koordynowało niemal 100 osób. W ścisłej współpracy partnerskiej pod szyldem kampanii Centrum Inicjatyw Senioralnych udało się zorganizować wiele wydarzeń, takich jak lokalne festyny, wykłady, prelekcje, warsztaty, konsultacje indywidualne, lekcje, badania i pomiary, pokazy, zajęcia rekreacyjne, zawody sportowe, degustacje itd., podczas których do dzieci, młodzieży i ich rodziców, kobiet ciężarnych i karmiących oraz seniorów trafiły tysiące materiałów informacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat kampanii:

Pierwsze Spotkanie Miast Partnerskich w Barcelonie

3 i 4 czerwca 2014 roku w Barcelonie, w siedzibie PAU Education, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kampanii „We love eating”, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu miast partnerskich, biorących udział w projekcie oraz zespół projektowy. Spotkanie dotyczyło przygotowania kampanii, działań inicjujących, przebiegu i ewaluacji. Podczas spotkania ustalono m.in., że we wszystkich miastach stosowana będzie anglojęzyczna nazwa projektu „We love eating” połączona z hasłem towarzyszącym w języku narodowym (W Poznaniu – „Rozsmakuj się w zdrowiu”), na potrzeby kampanii zostaną stworzone narzędzia: strona internetowa, quiz, aplikacja dla dzieci, karty do gry, przepisy kulinarne, podręcznik, plakaty i ulotki w językach narodowych. Wyodrębniono też 6 haseł przewodnich kampanii: „Rozsmakuj się w robieniu zdrowych zakupów”, „Rozsmakuj się w gotowaniu”, „Rozsmakuj się we wspólnych posiłkach”, „Rozsmakuj się w piciu wody”, „Rozsmakuj się w jedzeniu kolorowych warzyw i owoców”, „Rozsmakuj się w aktywności fizycznej”. Ustalono również, że kampania zostanie zainaugurowana we wszystkich miastach tego samego dnia: 17 września 2014 roku.

Lokalna Grupa Promująca

Warunkiem skutecznych działań w ramach kampanii była współpraca ze specjalistami działającymi w różnych dziedzinach związanych z żywieniem, aktywnością fizyczną i zdrowiem (porady dietetyków, badania profilaktyczne, zajęcia sportowe, wsparcie psychologiczne, spotkania na temat zdrowego odżywiania). Członkowie Lokalnej Grupy Promującej konsultowali zawartość merytoryczną materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w kampanii oraz wspierali działania na poziomie lokalnym. Byli to przedstawiciele instytucji, organizacji i firm prywatnych działających na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży oraz osób starszych: Akademia 50+ Profutura, Caritas Poznańska, CenterMed, Centrum Medyczne Stanley, Centrum Pływania i Fitness FitSwim, Dbamodiete.pl, Dbamyomamy.pl, Inspeerio Centrum Psychologiczno-Coachingowe, Instytut Mikroekologii, Marsz Po Zdrowie, Mój Dietetyk, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wielkopolski, Punkt informacyjny Europe Direct – Poznań, Spółdzielnia Socjalna Dobra Robota, Centrum Naturalnego Odżywiania „Orkiszowe Pola”, Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Stowarzyszenie Psyche Soma Polis, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Szkoła Pływania Fregata Swimming, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, Uczniowski Klub Sportowy SMOKI, Wydział Nauk Edukacyjnych UAM, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UM, Katedra Higieny Żywienia Człowieka UP (Zakład Dietetyki), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Wielkopolskie Centrum Odchudzania „Modelarnia zdrowia”, Zespół Dziennych Domów Pomocy oraz seniorzy związani z Centrum Inicjatyw Senioralnych (wolontariusze i liderzy środowiska poznańskich seniorów). Przez cały czas trwania kampanii odbywały się cykliczne spotkania z przedstawicielami Lokalnej Grupy Promującej, podczas których omawiane były założenia projektu i metody i harmonogram pracy.

Uczty na Zamku na otwarcie i zamknięcie

17 września 2014 Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z przedstawicielami Lokalnej Grupy Promującej  zainaugurowało kampanię „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”. Na inaugurację, która odbyła się w CK „Zamek” zaproszono znanego kuchmistrza Michała Muskałę (finalistę programu telewizyjnego Master Chef) oraz pasjonatów jedzenia i rozsądnego odżywiania się, którzy pokazali, jak przygotowywać pożywne przekąski, sałatki itp. Kluczowym punktem spotkania były warsztaty i pokazy kulinarne. W okolicach Zamku, w parku, zorganizowane zostały aktywności sportowe: joga, tai-chi i nordic walking, W ramach dnia inauguracyjnego odbyła się również krótka konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały założenia projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej.

3 grudnia 2015 roku zespół Centrum po raz kolejny spotkał się w CK „Zamek” z lokalnymi partnerami kampanii „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”, aby oficjalnie zakończyć i podsumować projekt. Uczta była okazją do podziękowań za zaangażowanie w działania kampanijne. Mimo oficjalnego zakończenia projektu na spotkaniu Centrum wraz z partnerami podjęło decyzję o kontynuowaniu kampanii

Warsztaty zamykające projekt w Brukseli

16 grudnia w Brukseli odbyły się wspólne warsztaty zamykające dwa pilotażowe projekty „My healthy family” („Moja zdrowa rodzina”) i „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”. Oba wykorzystywały nowoczesne nastawienie to promowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i mediów zaprezentowano rezultaty i wnioski płynące z obu projektów. We wszystkich siedmiu partnerskich miastach uczestniczących w projekcie „We love eating” przeprowadzono badania ankietowe, w których wzięło udział ponad dwa tysiące osób, opisując swoje zachowania zdrowotne, świadomość korzyści płynących ze stosowania zdrowej diety oraz zamiarów związanych z regularną aktywnością fizyczną. Badania początkowe i pośrednie dały możliwość zweryfikowania informacji o tym, czy i jak kampania wpłynęła na zmianę zachowań. Świadomość składowych zdrowego stylu życia, promowanych poprzez projekt, wzrosła w prawie wszystkich grupach odbiorców. Zaobserwowano pozytywny kierunek zmian, szczególnie wśród najstarszych respondentów, którzy mieli najlepsze nastawienie do zmiany stylu życia we wszystkich projektowych aspektach. Z badań wynika m.in. to, że zwiększyła się liczba seniorów, wśród których wzrosło dzienne spożycie owoców i warzyw oraz wody do więcej niż trzech razy dziennie.

Wnioski z badań prowadzonych we wszystkich miastach partnerskich realizujących kampanię:

Doświadczenia i wnioski z obu projektów (My healthy family”, „We love eating”):

Na zdjęciu na pierwszym planie seniorzy na wózkach inwalidzkich podczas konsultacji dietetycznych w DPS. Na dalszym planie dietetyczka skierowana w stronę seniorów.

Kontynuacja działań w ramach kampanii

14 grudnia 2015 r. w ramach kampanii „We love eating” dietetyczka Marta Lewandowicz przeprowadziła konsultacje dietetyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego, zainteresowanych zmianą nawyków żywieniowych. Stoisko kampanii „We love eating” pojawiło się również 13 lutego 2016 r. podczas drugiej edycji konferencji Zdrowyuczen.org zorganizowanej przez Centrum Naturalnego Odżywiania Orkiszowe Pola wraz z partnerami. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do dyrektorów przedszkoli i żłobków oraz nauczycieli i kadry zainteresowanej edukacja żywieniową dzieci.

Materiały

W ramach projektu „We love eating” powstała m.in. gra karciana oparta na rozpoznawaniu składników odżywczych, ulotki, promocyjne magnesy oraz podręcznik wdrażania projektu dla lokalnych grup, który zawiera również sporo materiałów edukacyjnych.