Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Porządkowanie Nagrobków Osób Bliskich

Czyli bezpłatne mycie nagrobków bliskich oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

  • mają co najmniej 80 lat,
  • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
  • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chore.

Zasady korzystania

Osoba sprzątająca może m.in. umyć tablicę, płytę nagrobka, krzyż oraz inne elementy poziome i pionowe oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu, zebranie liści i zagrabienie piachu (w promieniu 15 cm od nagrobka). Usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia, w przypadku kostki brukowej nie są usuwane jej zabrudzenia i mech. W ramach usługi możliwe jest skorzystanie z usługi asystencko-wspierającej polegającej na znalezieniu nagrobka oraz ustawieniu zakupionych przez seniora zniczy i kwiatów na posprzątanym nagrobku (odbiór zniczy i kwiatów odbywa się z miejsca wskazanego przez zgłaszającego na terenie Poznania, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, na kilka dni przed wykonaniem usługi, odbierający będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy). Gdy temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Usługa wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, a czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnej liczby zgłoszeń. Z usługi można skorzystać jeden raz w trakcie realizacji projektu.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek i numer telefonu), oświadczenie o byciu podatnikiem podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz Poznania, imię i nazwisko osoby pochowanej, dokładne miejsce położenia grobu (w przypadku braku informacji o lokalizacji, można skorzystać z pomocy w jego odnalezieniu – wówczas należy podać imię i nazwisko osoby pochowanej, cmentarz, na którym została pochowana oraz datę urodzin lub śmierci), adres e-mail (w przypadku zgłoszenia potrzeby przesłania zdjęć przed i po wykonaniu usługi) oraz zakres prac, które należy wykonać.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”.