Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Porządkowanie Nagrobków Osób Bliskich

Czyli mycie nagrobków bliskich oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Osoba sprzątająca może m.in. umyć tablicę, płytę nagrobka, krzyż oraz inne elementy poziome i pionowe oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu, zebranie liści i zagrabienie piachu (w promieniu 15 cm od nagrobka). Usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia, w przypadku kostki brukowej nie są usuwane jej zabrudzenia i mech. W ramach usługi możliwe jest skorzystanie z usługi asystencko-wspierającej dla seniora przy znalezieniu nagrobka oraz ustawieniu zakupionych przez seniora zniczy i kwiatów na posprzątanym nagrobku (odbiór zniczy i kwiatów odbywa się z miejsca wskazanego przez zgłaszającego na terenie Poznania, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, na kilka dni przed wykonaniem usługi, odbierający będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy). Gdy temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Każdy uprawniony senior może skorzystać z usługi raz w roku. Usługa wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnej liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek i PESEL, telefon), dokładne miejsce położenia grobu oraz imię i nazwisko osoby pochowanej. Jeśli poda też adres mailowy, wówczas dostanie na skrzynkę zdjęcia nagrobka przed i po sprzątaniu. Zgłaszający powinien dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje.

Szczegóły

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja FANARI, Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”.