Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim PTTK

Logotyp Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim PTTKKoło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego organizuje bezpłatne spacery po Poznaniu.  Większość uczestników wspólnych przechadzek jest w wieku senioralnych. Podczas spacerów rozdawane są ulotki i materiały informacyjne dotyczące działalności koła oraz programy wycieczek. Tematyka spacerów dostosowana jest do potrzeb osób starszych np. czas spaceru, nagłośnienie, unikanie barier architektonicznych podczas spaceru.  Koło Przewodników otwarte jest na propozycje seniorów i często realizuje spacery „na zamówienie”. Dodatkowo dwa razy w roku organizowane są wyjazdy autokarowe po mieście (ostatnia niedziela lipca i pierwsza niedziela sierpnia), mające na celu pokazanie nowych inwestycji w mieście. Koło PTTK prowadzi także kursy dla przyszłych przewodników. Uczestnikami kursu są również seniorzy ,którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o regionie i zdobić nowe kwalifikacje (kurs jest odpłatny). Obecna siedziba koła posiada bariery architektoniczne (schody). Dyżury przewodników odbywają się w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00 w siedzibie przy pl. Kolegiackim 16. Koło Przewodników otwarte jest na współpracę z innymi podmiotami (np. pomoc przy organizacji wycieczek, spacerów, wyjazdów).

Stała oferta:

Bezpłatne spacery po Poznaniu i okolicy.