Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r.

22.2.2024

Od 1 marca rozpocznie się kolejna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja będzie przeprowadzona z urzędu – nie trzeba więc składać żadnego wniosku. W tym roku świadczenia zostaną podwyższone tylko procentowo. Świadczenie w kwocie brutto, przysługującej 29 lutego 2024 r. zostanie pomnożone przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 112,12 %.

Waloryzacja obejmie także dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Waloryzacja wpłynie również na wzrost kwoty najniższych emerytur i rent. Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń będą wynosić:

  • 1780,96 zł — najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1335,72 zł — najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury.

Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na infolinię ZUS: tel. 22 560 16 00 (pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.). Można też umówić się na spotkanie online lub stacjonarne z przedstawicielem ZUS.