Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Fundacja zaprasza najstarszych mieszkańców miasta do wspólnego spędzania czasu wolnego. Seniorki i seniorzy mogą wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjnych – to m.in. terapia logopedyczna, treningi pamięci, refleksologia dłoni, taniec rehabilitacyjny, arteterapia, refleksologia czy warsztaty dietetyczne. Pracownicy udzielają też wsparcia osobom starszym zależnym oraz ich opiekunom w zakresie chorób otępiennych – m.in. w chorobie Alzheimera. Fundacja koordynuje działalność Klubu Seniora „Niezły Młyn”, dedykowanego mieszkankom i mieszkańcom Starego Miasta w Poznaniu. Z myślą o osobach starszych Fundacja przygotowała specjalny zbiór zadań, których  celem jest poprawa funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, uwaga czy abstrahowanie:

Fundacja nie posiada stałego miejsca spotkań, ale najczęściej odbywają się one w Świetlicy Cafe przy
ul. Krakowskiej 9a – aby wejść do budynku, należy pokonać kilka stopni, ale istnieje możliwość skorzystania z podjazdu czy barierki.

Stała oferta:

Bezpłatne zajęcia edukacyjne, prozdrowotne, kulturalne i rekreacyjne, wsparcie osób starszych zależnych oraz ich opiekunów w zakresie chorób otępiennych – m.in. w chorobie Alzheimera.