Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Fundacja zaprasza najstarszych mieszkańców miasta do wspólnego spędzania czasu wolnego. Seniorki i seniorzy mogą wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjnych – to m.in. terapia logopedyczna, treningi pamięci, refleksologia dłoni, taniec rehabilitacyjny, arteterapia, refleksologia czy warsztaty dietetyczne. Pracownicy udzielają też wsparcia osobom starszym zależnym oraz ich opiekunom w zakresie chorób otępiennych – m.in. w chorobie Alzheimera. Fundacja koordynuje działalność Klubu Seniora „Niezły Młyn”, dedykowanego mieszkankom i mieszkańcom Starego Miasta w Poznaniu. Z myślą o osobach starszych Fundacja przygotowała specjalny zbiór zadań, których  celem jest poprawa funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, uwaga czy abstrahowanie:

Fundacja znajduje się przy ul. Mostowej 16, aby wejść do budynku, należy pokonać kilka stopni w dół, ale istnieje możliwość skorzystania z barierki.

Stała oferta:

Bezpłatne zajęcia edukacyjne, prozdrowotne, kulturalne i rekreacyjne, wsparcie osób starszych zależnych oraz ich opiekunów w zakresie chorób otępiennych – m.in. w chorobie Alzheimera.

  • Szczegóły| Kontakt: ul. Mostowa 16, tel. 663 942 366.