Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Stowarzyszenie Medycyna Polska

Logotyp Medycyna PolskaStowarzyszenie Medycyna Polska jest prowadzi działalność w obszarze innowacyjnych technologii, e-zdrowia (m.in. teleopieka oraz telemedycyna), medycyny, a także niesie pomoc osobom potrzebującym, niesamodzielnym oraz niepełnosprawnym. Stowarzyszenie Medycyna Polska od lat realizuje szereg projektów na rzecz różnych grup społecznych. W ostatnich latach podjęło wiele inicjatyw mających na celu poprawę jakości zdrowia i życia osób starszych – to m.in. zorganizowanie bezpłatnych badań dla seniorów podczas imprez dedykowanych osobom starszym, udział w kampanii „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu” oraz zaprojektowanie Akademii Zdrowego, Bezpiecznego i Aktywnego Starzenia się. Stowarzyszenie oferuje specjalne zniżki na usługi medyczne i rehabilitację m.in. dla seniorów i seniorek. Obecnie Medycyna Polska realizuje projekt „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki” oraz wybrane usługi w ramach pakietu Poznań Viva Senior (Złota Rączka dla Seniora, Taksówka dla Seniora, Porządkowanie nagrobków osób bliskich seniorom).

Stała oferta:

Teleopieka, wybrane usługi w ramach pakietu Poznań Viva Senior (Złota Rączka dla Seniora, Taksówka dla Seniora, Porządkowanie nagrobków osób bliskich seniorom).

  • Szczegóły | Kontakt: plac Sobieskiego 2, Tarnów, tel. 517 812 028;