Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

W poradni geriatrycznej lekarz zajmuje się problemami zdrowotnymi osób w podeszłym wieku, w szczególności ich leczeniem oraz sposobami właściwej pielęgnacji. Jeśli powyżej 65. roku życia pojawiają się problemy z wieloma współistniejącymi chorobami i terapiami lekowymi czy zaburzeniami osobowości i zachowania, warto zgłosić się do lekarza geriatry, który pomoże je wyjaśnić, zdiagnozować chorobę i jednocześnie we współpracy z zespołem innych specjalistów zaproponuje najlepszy plan terapeutyczny. Wizyta w poradni geriatrycznej wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

Poradnie geriatryczne w Poznaniu

  • Poznańskie Ośrodki Specjalistycznych Usług Medycznych | Szczegóły | Kontakt: tel. 61 647 77 80, Aleje Solidarności 36, więcej;
  • Poradnia geriatryczna w ramach Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM, Hospicjum Palium | Szczegóły | Kontakt: Os. Rusa 55, tel. 61 873 83 12, więcej;
  • Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych, ul. Bednarska 4, Rejestracja: tel. 61 855 11 76, 504 027 738;

Ośrodek Geriatryczno-gerontologiczny Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Świętojańska 1, tel. 796 291 091 lub 507 117 248 (porady prawne dla seniorów – tel. 530 908 098, 796 291 091, rejestracja na badania – tel. 530 908 098);

Celem Ośrodka jest wspieranie osób starszych, przeciwdziałanie samotności, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, odkrywanie i rozwijanie pasji oraz rehabilitacja ruchowa. Ośrodek organizuje też spotkania integracyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne, rekreacyjne oraz wspólne spacery. Seniorzy mogą liczyć na nieodpłatne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika oraz lekarzy wielu specjalności. Wykonywane są również badania: densytometria i USG. Ośrodek jest współfinansowany przez Miasto Poznań. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Poznańskie Centrum Seniora

  • Szczegóły | Kontakt: Poznańskie Centrum Seniora, ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76 i 504 027 738;

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin – to przede wszystkim działalność informacyjno-doradcza, specjalistyczna opieka medyczna oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Centrum oferuje również aktywne wsparcie wolontariuszy. Osoby w wieku 60+ mogą w ramach projektu skorzystać m.in. z porad prawnych, psychologicznych, dietetycznych, rehabilitacji pamięci i orientacji, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, kardiologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, opieka poradni geriatrycznej, porad geriatry w domu pacjenta, pielęgniarskich wizyt domowych, fizjoterapii w domu pacjenta, wolontariatu 50+, warsztatów komputerowych oraz arteterapii. Projekt jest reaziowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i współfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Józefa Garczyńskiego 13, tel. 501 081 709;

Ośrodek prowadzi Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – jego głównym celem jest diagnozowanie i konsultowanie pacjentów z chorobą otępienną oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów. Osoby z choroba Alzheimera oraz innymi zaburzeniami otępiennymi mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji specjalistycznych – Do ich dyspozycji jest psychiatra, geriatra, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant oraz fizjoterapeuta. Ośrodek prowadzi też Grupę Terapeutyczną, w ramach której odbywają się warsztaty prozdrowotne. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Pakiet Zdrowotny dla kombatantów Czerwca ’56

  • Szczegóły | Zapisy: POSUM, Al. Solidarności 36, tel. 61 647 77 92;

W ramach programu kombatanci Poznańskiego Czerwca ’56 mają zapewnioną diagnostykę i leczenie bez konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni specjalistycznych. Program obejmuje naukę zdrowego żywienia osób starszych i ćwiczeń rehabilitacyjnych, pakiet badań analitycznych (podstawowych, diabetologicznych i endokrynologicznych), USG jamy brzusznej, RTG, densytometrie, konsultację geriatryczną, kardiologiczną, neurologiczną, chirurgiczną, reumatologiczną, pulmonologiczną, okulistyczną, ortopedyczną, diabetologiczną i endokrynologiczną. Wszystkie usługi realizowane są w POSUM. Program finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania, potrwa do listopada 2022 roku.