Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

W poradni geriatrycznej lekarz zajmuje się problemami zdrowotnymi osób w podeszłym wieku, w szczególności ich leczeniem oraz sposobami właściwej pielęgnacji. Jeśli powyżej 65. roku życia pojawiają się problemy z wieloma współistniejącymi chorobami i terapiami lekowymi czy zaburzeniami osobowości i zachowania, warto zgłosić się do lekarza geriatry, który pomoże je wyjaśnić, zdiagnozować chorobę i jednocześnie we współpracy z zespołem innych specjalistów zaproponuje najlepszy plan terapeutyczny. Wizyta w poradni geriatrycznej wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

Poradnie geriatryczne w Poznaniu

  • Poznańskie Ośrodki Specjalistycznych Usług Medycznych | Szczegóły | Kontakt: tel. 61 647 77 80, Aleje Solidarności 36, więcej;
  • Poradnia geriatryczna w ramach Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM, Hospicjum Palium | Szczegóły | Kontakt: Os. Rusa 55, tel. 61 873 83 12, więcej;
  • Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych, ul. Bednarska 4, Rejestracja: tel. 61 855 11 76, 504 027 738;

Ośrodek Geriatryczno-gerontologiczny Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Świętojańska 1, tel. 796 291 091, 507 117 24, gabinety lekarskie pon-czw. w godz. 12-14, tel. 530 980 091, zapisy na wykłady – tel. 506 716 230;

Celem Ośrodka jest wspieranie osób starszych, przeciwdziałanie samotności, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, odkrywanie i rozwijanie pasji oraz rehabilitacja ruchowa. Ośrodek organizuje też spotkania integracyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne, rekreacyjne oraz wspólne spacery. Seniorzy mogą liczyć na nieodpłatne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika oraz lekarzy wielu specjalności. Wykonywane są również badania: densytometria i USG. Ośrodek jest współfinansowany przez Miasto Poznań. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Poznańskie Centrum Seniora

  • Szczegóły | Kontakt: Poznańskie Centrum Seniora, ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76;

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin – to przede wszystkim działalność informacyjno-doradcza, specjalistyczna opieka medyczna oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Centrum oferuje również aktywne wsparcie wolontariuszy. Osoby w wieku 60+ mogą w ramach projektu skorzystać m.in. z porad prawnych, psychologicznych, dietetycznych, rehabilitacji pamięci i orientacji, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, kardiologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, opieka poradni geriatrycznej, porad geriatry w domu pacjenta, pielęgniarskich wizyt domowych, fizjoterapii w domu pacjenta, wolontariatu 50+, warsztatów komputerowych oraz arteterapii. Projekt jest realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i współfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi

  • Szczegóły | Kontakt: ul. Józefa Garczyńskiego 13, tel. 503 186 403;

Ośrodek prowadzi Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – jego głównym celem jest diagnozowanie i konsultowanie pacjentów z chorobą otępienną oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów. Osoby z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami otępiennymi mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji specjalistycznych – do ich dyspozycji jest psychiatra, geriatra, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant oraz fizjoterapeuta. Ośrodek prowadzi też Grupę Terapeutyczną, w ramach której odbywają się warsztaty prozdrowotne. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.