Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Materiały do treningów pamięci dla seniorów i osób prowadzących zajęcia usprawniające:

  • Fundacja stoczniaSiłownia Pamięci (materiały do treningów umysłu seniorów — m.in. poradnik o treningach, scenariusze treningów grupowych, w parze czy indywidualnych, aplikacje memo);

Materiały do prowadzenia debat z udziałem seniorów:

  • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę — Seniorów debaty na ważne tematy (broszura dedykowana osobom zajmującym się aktywizacją seniorów, przedstawicielom domów kultury, uczelni czy bibliotekom, zawiera rekomendacje dotyczące prowadzenia debat z udziałem osób starszych poruszających bliskie im tematy);

Materiały do prowadzenia warsztatów na temat psychoseksualności osób starszych:

  • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę — „Psychoseksualność osób starszych” (poradnik o zdrowiu seksualnym oraz potrzebach seniorek i seniorów, powstał z myślą o instytucjach opiekuńczych, opiekunach formalnych i nieformalnych, żeby pomóc rozumieć i wspierać seksualność osób starszych).

Materiały do prowadzenia warsztatów z osobami z demencją:

  • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę„Pamięć ciała osób z demencją” (metoda prowadzenia warsztatów dla kobiet na zaawansowanym etapie choroby otępiennej oparta o pracę z ciałem i chustą terapeutyczną Octaband. Innowacja uczy wykorzystania pozawerbalnych form komunikacji jak taniec i muzyka, do porozumiewania się z osobami w zaawansowanym etapie chorób neurogeneracyjnych. Pozwala na kontakt, ekspresję, wyrażanie emocji poprzez ruch, gest i dotyk).

Materiały do nauki języka angielskiego dla seniorów:

  • Program Erasmus+ Edukacja Dorosłych„Real Life Context – English for Seniors” to projekt, który ma na celu opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych umożliwiających nauczenie seniorów języka angielskiego w taki sposób, by mogli wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennym życiu, w rzeczywistych sytuacjach – podczas zakupów, wizyty w banku czy u lekarza.