Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańskie Pudełko Życia

02.12.2020

Fotografia przedstawia poznańskie pudełka życia, które są ułożone w kształt piramidy. Plastikowe pudełka w kształcie walca z różową naklejką i białym napisem

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami.

Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję, powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Karta Informacyjna musi zawierać bieżące informacje i dane medyczne — warto ją aktualizować.

Poznańskie Pudełko Życia wchodzi w skład Pakietu Poznań Viva Senior, zbioru usług dla seniorów przygotowanych przez Miasto Poznań.

Pudełko dostępne jest w Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00). Więcej informacji na ten temat: 61 847 21 11.

Ważne!

Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek.

W przygotowaniu Poznańskiego Pudełka Życia udział wzięli: Centrum Inicjatyw Senioralnych,  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, specjalistka geriatrii i medycyny paliatywnej.