Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańskie Pudełko Życia

02.12.2020

Ważne! Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek.

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz.

Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję, powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części ankiety, niezbędny będzie również podpis lekarza rodzinnego.

W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Karta Informacyjna musi zawierać bieżące informacje i dane medyczne – warto ją aktualizować.

Poznańskie Pudełko Życia wchodzi w skład Pakietu Poznań Viva Senior, zbioru usług dla seniorów przygotowanych przez Miasto Poznań.

Pudełko dostępne jest w Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00). Więcej informacji na ten temat: 61 847 21 11.

Ważne!

Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek.

W przygotowaniu Poznańskiego Pudełka Życia udział wzięli: Centrum Inicjatyw Senioralnych,  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, specjalistka geriatrii i medycyny paliatywnej.