Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Senioralna Mapa Poznania

Grafika artykułu: Po lewej stronie mapa Poznania - na niej zaznaczone kolorowe dzielnice, na jedną z nich skierowana jest srebrna pinezka. Po lewej stronie duży, niebieski napis: "Senioralna Mapa Poznania", pod nim szczegółowe informacje o akcji oraz logotypy jej organizatorów. Celem akcji jest stworzenie mapy miejsc działających w Poznaniu na rzecz osób starszych, których oferta w wyjątkowy sposób uwzględnia potrzeby tej grupy i wyróżnia się na tle miejskiej oferty senioralnej.

W ramach akcji nagrodzone mogą zostać miejsca użyteczności publicznej, instytucje, siedziby, w których działają organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. Stworzenie mapy będzie okazją do promowania szeroko pojętych działań na rzecz poznańskich seniorek i seniorów oraz dostrzeżenie prosenioralnych inicjatyw. Celem akcji jest również zachęcenie seniorek i seniorów do świadomego i aktywnego korzystania z miejskiej oferty, która stale się powiększa, a środowiska działającego na rzecz osób starszych – do poszukiwania nowych, inspirujących rozwiązań.

Podmiot ubiegający się o wyróżnienie musi posiadać wyjątkową, oryginalną ofertę skierowaną do osób starszych, uwzględniającą w sposób szczególny potrzeby tej grupy, np.:

  • organizować ciekawe, rozwijające wydarzenia dla seniorek i seniorów,
  • inicjować prosenioralne rozwiązania,
  • być miejscem spotkań oraz integracji środowiska senioralnego,
  • aktywnie promować swoją ofertę wśród osób starszych,
  • oferować atrakcyjne zniżki dla seniorów lub możliwość bezpłatnego udziału,
  • dbać o przyjazną seniorom atmosferę, zapewniać profesjonalną i życzliwą obsługę osób korzystających z jego oferty,
  • posiadać udogodnienia architektoniczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • współpracować z innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów

Miejsca wyróżnione w ramach akcji otrzymują tytuł „Fest Miejscówki” i trafiają na Senioralną Mapę Poznania. Zostają również objęte przez CIS specjalnym pakietem promocyjnym. Wyróżnienie przyznawane jest na rok. Podmioty wyróżnione w ramach akcji będą mogły złożyć wniosek o przedłużenie wyróżnienia na kolejny rok trwania akcji i pozostanie na Senioralnej Mapie Poznania. Uroczyste wręczenie wyróżnień w ramach akcji będzie odbywać się raz w roku podczas inauguracji jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań”. Wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Poznania.

We współpracy z Studiem Kreatywnym UMP stworzona zostanie mapa z wyróżnionymi w ramach akcji miejscami, zawierająca informacje o ich ofercie. Mapa w wersji elektronicznej dostępna będzie na stronie internetowej CIS, w wersji papierowej – w siedzibie CIS.

Dokumenty:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie regulaminu akcji Senioralna Mapa Poznania:

Miejsca Przyjazne Seniorom – podsumowanie akcji

Akcja „Senioralna Mapa Poznania” jest kontynuacją akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”, prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w latach 2011-2022. Przez ten czas certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom uzyskało ponad 60 podmiotów.

Głównym celem akcji było promowanie miejsc działających na terenie Poznania, takich jak kawiarnie, sklepy czy instytucje kulturalne, które oferowały osobom starszym atrakcyjne produkty i usługi, zniżki, życzliwą obsługę i przyjazną architekturę.

Dziękujemy wszystkim wyróżnionym podmiotom za udział w akcji. Te podmioty, które mają do zaoferowania seniorkom i seniorom atrakcyjne zniżki czy benefity, zachęcamy do dołączenia do miejskiego programu zniżkowego dedykowanego osobom starszym, więcej informacji na ten temat znaleźć można tu:

Te podmioty, które stale rozbudowują swoją ofertę skierowaną do osób starszych i mają do zaoferowania nie tylko zniżki, zachęcamy z kolei do udziału w akcji „Senioralna Mapa Poznania” (szczegóły powyżej).

Uwaga!

Podmioty prywatne wyróżnione certyfikatem Miejsca Przyjaznego Poznania, które podczas trwania akcji ściśle współpracowały z Centrum Inicjatyw Senioralnych (m.in. były w stałym kontakcie z CIS, angażowały się w cykl wydarzeń „Senioralni. Poznań”) i mają nadal do zaoferowania atrakcyjną ofertę dla seniorów, mogą liczyć na wsparcie promocyjne ze strony Centrum Inicjatyw Senioralnych do czasu ogłoszenia Fest Miejscówek w ramach pierwszej odsłony „Senioralnej Mapy Poznania” (nastąpi ono podczas cyklu „Senioralni. Poznań” w 2024 roku). CIS w szczególnych przypadkach może zaoferować publikację informacji na temat oferty takich miejsc na swojej stronie internetowej oraz na łamach Tytki Seniora w miesięczniku „Senioralny Poznań”, jednak zastrzega sobie prawo do wyboru i edycji treści otrzymywanych od wyróżnionego podmiotu oraz decyzji o sposobie ich promowania.

Miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, które posiadają ofertę senioralną, mogą bez zmian liczyć na wsparcie promocyjne ze strony Centrum Inicjatyw Senioralnych.