Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Aktualności

Dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia

07.12.2020
Dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia

Dzienne domy pomocy społecznej (DDPS) To placówki wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie - wymagają częściowej opieki i po...

Czytaj więcej