Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Aktualności

Animator Senioralny

07.12.2020
Animator Senioralny

To projekt skierowany do poznańskich seniorek i seniorów, osób tworzących kluby seniora oraz inne miejsca aktywności senioralnej, mający na celu wsparcie tego typu inicjatyw oraz nawiązanie współpracy pomiędzy oddolnymi grupami senioralnymi a Centrum Inicja...

Czytaj więcej