Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Aktualności

Opieka wytchnieniowa w Poznaniu

16.5.2022
Opieka wytchnieniowa w Poznaniu

Miasto Poznań razem z organizacjami pozarządowymi realizuje program dotyczący opieki wytchnieniowej - można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, kie...

Czytaj więcej

Dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia

07.12.2020
Dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia

Dzienne domy pomocy społecznej (DDPS) To placówki wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie - wymagają częściowej opieki i po...

Czytaj więcej